• Leren krachtig leiding geven aan jezelf

  Individuele coaching bij Jan Bezemer Coaching

Visie op persoonlijk leiderschap

Wat is persoonlijk leiderschap?

Motivatie: Doe waar je goed in bent
Leiderschap: Hoe geef ik leiding aan mijzelf? En aan anderen?
Communicatie: Hoe communiceer ik helder en effectief met mijzelf? En met anderen?

De vraag van cliënt en de organisatie staat centraal en bepaalt de focus van het traject. Een individueel coachingstraject bestaat uit gemiddeld 8 sessies van ongeveer 1,5 uur en bestrijkt een periode van 3 tot 4 maanden.

In een uitgebreid intake-gesprek worden de persoonlijk coaching doelen vastgesteld. In het traject worden ook ‘huiswerkopdrachten’ meegegeven. In de eindrapportage evalueren coach, cliënt en opdrachtgever gezamenlijk het doorlopen traject en de behaalde doelstellingen.

Jan Bezemer gaat uit van het “persoonlijk leiderschap” van de cliënt als basis van zijn werkwijze.

Jan Bezemer

Kan ik je helpen?

Stel al je vragen!

“Het geniale van communicatie is gelegen in het tegelijkertijd volledig eerlijk en vriendelijk zijn. “

– Jan Bezemer

Diverse thema’s kunnen als entree dienen voor dit coachingstraject:

 • Motivatie
 • Loopbaankeuzes
 • Omgaan met conflicten
 • Communiceren en samenwerken
 • Zelfmanagement
 • Leiderschap en management
 • Veranderingen
 • Omgaan met gevoelens en emoties
 • Stress, ziekteverzuim en preventie
 • Structureel persoonlijk aangevallen voelen
 • Projectiegedrag
 • Solisme
 • Geen visie en daadkracht
 • Overmatig bewijzen
 • Geen nee durven zeggen
 • Moeilijk de leiding durven nemen
 • Geen gevoelens uiten
 • Een niets-aan-de-hand-show opvoeren
 • Confrontaties uit de weg gaan
 • Negatief zelfbeeld
 • Zich te makkelijk laten overrulen
 • Zichzelf wegcijferen
 • Niet willen veranderen
 • Emoties zoals schaamte, angst, trots en koppigheid, die persoonlijke kracht en effectief leiderschap in de weg staan
 • Gedachten en overtuigingen die persoonlijke kracht en effectief leiderschap in de weg staan

(Oorspronkelijke) Kernkracht

Vanuit onze oorspronkelijke Kernkracht bereiken we veel meer dan alleen met kennis en vaardigheden. We zetten veel meer in beweging, voelen ons gelukkiger en meer verbonden met onszelf en onze omgeving. Het bewust worden van deze Kernkracht is de basis van dit coaching traject.

Met andere woorden: waar ligt mijn persoonlijke kracht/motivatie? Hoe geef ik professioneel leiding aan mijzelf en aan anderen? Hoe communiceer ik helder en effectief met mijzelf en met mijn omgeving?

Van binnenuit

Antwoorden op deze vragen worden bepaald door een combinatie van competentie-gericht opleiden (school, studie, opleidingen) en de mate waarin we ons (persoonlijk) leiderschap ‘van binnenuit’ (gevoel, intuïtie, wijsheid) aansturen. We hebben het dan over onze oorspronkelijke visie, waarden, talenten, kwaliteiten en persoonlijke missie. Hoe vertaalt zich dat naar onze wilskracht, denkkracht, gevoelskracht en daadkracht?

Invloed van anderen

Door invloeden van buitenaf zoals maatschappij, opvoeding, school, vriendjes/vriendinnetjes, autoriteit, cultuur, enzovoorts, treedt in deze Kernkracht een zekere conditionering op. Als kind gaan we ons bijvoorbeeld enigszins aanpassen om niet helemaal buiten de boot te vallen. Ook in je huidige werksituatie kunnen bepaalde talenten en kwaliteiten van jezelf langzaam naar de achtergrond verdwijnen. Simpelweg omdat er op dat moment niet naar ‘gevraagd’ wordt.

Informatie over hoe we ons moeten gedragen en de invloed van onder meer maatschappij, bedrijfsculturen, ouders en leraren, spelen dus een rol bij hoe we leiding geven aan onszelf en aan anderen en hoe we met onszelf en onze omgeving communiceren.

Van bescherming tot last

Deze scenario’s en mechanismen werken vaak door tot op de dag van vandaag. Daar is op zich niets mis mee: het algemeen menselijk. Alleen gaan we ze steeds meer als een last ervaren als we volwassen worden. Ze staan ons persoonlijk leiderschap en heldere communicatie in de weg. In de praktijk vertalen ze zich meestal naar functioneringsproblemen in de vorm van:

 • demotivatie
 • productiviteitsvermindering
 • ziekteverzuim
 • stress en burnout
 • conflictsituaties
 • miscommunicatie
 • stagnatie en berusting

Het behoeft weinig betoog dat deze zaken direct gevolgen hebben voor de bedrijfsresultaten- en kosten en het persoonlijk welbevinden.

Resultaten

Door hiermee te werken (coaching en teamcoaching), worden oorspronkelijke waarden en kwaliteiten ontwikkeld en wordt weer persoonlijk leiderschap gecreëerd. Dit levert direct resultaten op voor iemands functioneren. Bovendien wordt door het opgedane zelfinzicht en empowerment een stevige brug gebouwd naar inzicht, in relaties met collega-medewerkers, privé relaties en (in- en externe) klanten.

 • Weten wat je wilt en waar jij voor staat
 • Helder communiceren en samenwerken
 • Verdieping in jouw relaties
 • Persoonlijk Leiderschap