• Leren krachtig leiding geven aan jezelf...

  En dan aan anderen!

  Teamcoaching bij Jan Bezemer Coaching

Teamcoaching

Inspirerend leidinggeven

Met teamcoaching help ik managers en hun teams, de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. En de effectiviteit per teamlid te versterken.

Als manager en/of leidinggevende vraag ik mijzelf wel eens af: Hoe creëer ik nu mijn eigen wonderteam? Hoe en wanneer zet ik mijn leiderschap in en faciliteer ik motiverende voorwaarden? Hoe ga ik het beste om met irritaties en conflicten? Hoe communiceer ik met mijzelf en anderen, en wat gaat goed en wat kan beter? Hoe bouw ik een team met focus, inspiratie en verantwoordelijkheid? Hoe creëer ik teamspirit? En leren we zo nu en dan te ‘zeggen waar het op staat’!

Jan Bezemer

Heb je vragen?

Ik help je graag!

“Mijn motivatie is om mensen te helpen meer geluk en succes uit hun leven en werk te halen.”

– Jan Bezemer

Mijn ervaringen met teams bij de start:

 • Openheid en vertrouwen in elkaar staat onder druk door elkaar onvoldoende ‘echt’ te kennen en te respecteren
 • Doelen, taken, verantwoordelijkheden, actieplannen zijn onduidelijk
 • Als manager heb ik behoefte aan intermenselijke en verbindende tools om mijn team aan te sturen en te motiveren
 • Het wordt tijd dat we onze inspiratie, individuele kwaliteiten en team kwaliteiten zichtbaar maken. We willen meer synergie creëren.
 • Onze Irritaties en sluimerende conflicten zorgen onderling voor spanning en energieverlies
 • Wat is de ‘betekenis’ en ‘impact’ van ons als individu en als team in de organisatie? Wat willen we naar klanten ‘uitstralen’?
 • Doordat we niet eerlijk ‘Zeggen waar het op staat’, blokkeren we onze open en ‘vriendelijk’ communicatie met elkaar
 • We willen onze communicatie onderling verbeteren: collega’s laten uitspreken, respectvol reageren op ieders mening, mensen aanmoedigen zich te uiten
 • Door overmatige competitie, eigenbelang en irritaties/conflicten staat onze teamspirit onder druk

Testimonials

Dankzij mijn coachingstraject met Jan bij Solid Sense sta ik nu steviger in mijn schoenen en heb meer zelfvertrouwen. Mijn coach heeft mij geleerd anders te kijken naar mezelf en anderen en handvatten gegeven hoe concreet om te gaan met bepaalde situaties”, Marius van Nienhuijs, teamleider, DAF Trucks.

Jan Bezemer en Remco de Tombe hebben dit jaar ons Management Team begeleidt met als doelstellingen Persoonlijk Leiderschap, en effectieve communicatie- en samenwerking in ons team.

Je ziet pas scherp als je jezelf bewust bent. Jan en Remco weten snel en doeltreffend bewustwording te creeren in een goede balans tussen zichtbare realiteit en onzichtbare spiritualiteit. Meer dan ooit te voren is succes gebaseerd op menselijke performance. Internationale concurrentie maakt dat we niet meer kunnen winnen op prijs, kwaliteit en product of dienst alleen. Het zijn de mensen erachter die het verschil moeten maken. Daarvoor moeten die mensen in optimale conditie zijn, zowel fysiek als mentaal. Met name op dat mentale stuk laten Jan en Remco heel duidelijk merken dat ze weten hoe dat te trainen op groepsniveau als ook op individueel niveau. Niet onbelangrijk is dat dit ook gebeurt met een vleugje humor. Mensen worden aangescherpt, komen tot inzicht en gaan doeltreffender met hun werk verder. Geen hocus pocus, geen dure wereldreizen want dat leidt af van het doel. Gewoon met respect voor elkaar aan tafel en de onderste steen boven om te komen tot optimale prestaties. Als je bereid bent je zelf te geven krijg je er veel voor terug.

Eric Hezemans

Cliënten zeggen vaak dat het hun leven écht veranderd heeft.
Bel mij gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontvang gelijk 3 gratis tips.

Aanpak

Fase 1:

Inventariseren middels persoonlijke interviews met management en teamleden. Daarna vindt plenaire terugkoppeling plaats en wordt plan van aanpak gepresenteerd.

D.m.v. een interactive sessie met het team wordt draagvlak gecreëerd voor individuele- en teamdoelen.

Fase 2:

Met de deelnemers wordt eerst individueel gewerkt om een ‘basis’ te leggen. Het voordeel hiervan is dat men zichzelf beter leert kennen, wat b.v. hun kwaliteiten zijn, maar ook hun valkuilen. Soms worden ook zaken uit het verleden doorgesproken en ‘opgeruimd’, waardoor mensen zich vitaler gaan voelen. We hebben het in deze fase ook over hun drijfveren en wat ze motiveert? Waar irritaties liggen en wat dat b.v. over hunzelf zegt. En hoe irritaties tot negatieve emoties leiden die relaties kunnen verstoren. Ik werk ook met de mensen aan bepaalde overlevings/verdedigingsmechanismen die op dat moment actueel zijn en die leiderschap en vriendelijke- en effectieve communicatie in de weg kunnen staan.

Door openheid te stimuleren wordt er basisvertrouwen gelegd, wat cruciaal is voor een goed functionerend team!

Fase 3:

Na fase 2, gaan we als team aan de slag waarbij we elkaar feedback geven op positief gedrag maar ook elkaars valkuilen benoemen. Door een scala van interactive oefeningen neer te zetten wordt op speelse, maar ook op een directe manier een basis gelegd voor een onderling beter contact en een wil tot samenwerken. Ik stel me daarbij open op, soms confronterend, maar zeker ook met een vleugje humor en de nodige levenservaring.