• Leren krachtig leiding geven aan jezelf

    Loopbaanontwikkeling bij Jan Bezemer Coaching

Inhoud coachingtraject

Krachtig leidinggeven aan jezelf

Hoe ziet dit coachingstraject er in werkelijkheid uit? En wat maakt het dat er na 3 tot 4 maanden écht een krachtig resultaat uit komt?

Er wordt gewerkt met voornamelijk kwesties als loopbaanverandering, persoonlijk leiderschap, stress-vermindering, relatieproblemen privé of op het werk en omgaan met jouw relaties.

Dit coachingstraject heeft een dynamisch karakter, waarbij ik op diverse manieren met verschillende oefeningen je uitdaag om de leiding over jouzelf te gaan nemen en leiderschapsgedrag te gaan ontwikkelen. Leiderschap zoals hier genoemd gaat over zaken als jouw drijfveren volgen, doen waar je goed in bent, leren van jezelf houden, van anderen leren houden, initiatieven nemen, een eigen visie hebben, je hart vrijmaken en volgen, je durven uitspreken, je liefde laten stromen en je stress de baas kunnen zijn.

Jan Bezemer

Heb je vragen?

Ik help je graag!

“Mijn motivatie is om mensen te helpen meer geluk en succes uit hun leven en werk te halen.”

– Jan Bezemer

Coaching structuur

Iedereen heeft in essentie leiderschap in huis, alleen is dat soms tijdelijk ‘belemmerd’ door omstandigheden, ineffectieve denk- en gedragspatronen, ervaringen of onwetendheid. Je zit dan te veel op de zgn. ‘automatische piloot’.

Na een uitgebreide inventarisatie van jouw coachingsdoelen en wensen, werk ik in het begin veel met biografische opdrachten. In de praktijk is bewezen dat hier ontzettend veel goeie informatie in zit over jouw talenten, kwaliteiten, initiatieven, succesverhalen en dieptepunten, terugkerende levenspatronen, etc.. Door dit samen te bespreken en los te praten zorgen we voor zelfinzicht, opruimen van onafgemaakte zaken en het veranderen van ineffectieve gedragspatronen.

Hier volgt verder een globale structuur van dit coachingstraject, dat o.a. is geïnspireerd en gebaseerd op de levens- , werk en relatieopleidingen van Adriaan Hoogendijk en Eva de Waard. Twee grondleggers op het gebied van levens en loopbaancoaching. Daarnaast zijn elementen toegevoegd van “de reis van de man” en “de reis van de vrouw” van Peter Houtman. Ook zijn onderdelen toegevoegd van “leren omgaan met gedachten en emoties in deze tijd” en “toegepaste integrale psychologie”.

We praten o.a. over je kernwaarden in jouw leven. We praten hier over zaken die jij belangrijk vindt in je leven. Die jou een basis geven voor persoonlijk geluk en inspiratie. Waarden zoals liefde, eerlijkheid, ‘zeggen waar het op staat’, samenwerken, kwaliteit van leven, anderen helpen, ect…., en kijken in hoeverre ze geïntegreerd zijn in jouw leven, werk en relaties. Ook het vrijelijk spreken over en dieper ingaan op zaken als energie, vitaliteit, communicatie, creativiteit, leiderschap, angst en verlangen, ondernemerschap hebben de aandacht. De rode draad is, het (her)ontdekken van jouzelf, de ware motieven naar bovenbrengen, gevoelens en emoties bespreken en hiermee leren om te gaan, zoals angst, woede, trots,  koppigheid, schaamte, jaloezie, onzekerheid. En te ervaren welke kwaliteiten ‘hieronder’ zitten.

Je leert op deze manier jezelf goed kennen, wie je bent en wat je wilt. En je komt tot  meer omgevingsbewustzijn en gevoel om keuzes te ‘durven’ maken.

Je wordt je bewust van nog aanwezige ‘overlevingsmechanismen’ die jouw leiderschap op dit moment blokkeren. Je wordt gestimuleerd en uitgedaagd om meer durf en experimenteerzin in te zetten. Je gevoel te volgen en je uit te spreken. De coachingsaanpak is de ene keer luisterend en spiegelend. En de andere keer provocerend en confronterend. Doel is om jouw coachingsdoel en wens te realiseren.

Magie

Gaandeweg ontstaat er iets magisch. Je wordt je meer bewust wie je écht bent, jouw gevoelens en wat jij belangrijk vindt. En hoe je het liefst in jouw werk en met jouw relaties wilt omgaan. Je ruimt zaken op die wellicht nog in de weg zitten uit het verleden of heden. Je vindt weer jouw oorspronkelijke kracht terug. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je durft je meer te laten zien en horen, waar je voor staat en wat je visie is. Je gaat discussies aan, laat je gevoel spreken. Je zet je trots opzij, en stelt je af en toe kwetsbaar op en maakt op die manier beter contact met jezelf en anderen. Het uiteindelijke resultaat is dat je na afloop beter weet wie je bent, wat je met je leven en werk aan wil en hoe je dat kan bereiken.

Resultaat

Eindresultaat is dat je je duidelijk bewust bent van jouw kwaliteiten en motieven en dat je hierin vertrouwen hebt. Je bent je bewuster van je eigen gedrag en wat de gevolgen hiervan zijn ten opzichte van anderen. Je wordt zelfverzekerder. Je kunt zaken beter onderbouwen en je gevoel daarin laten meespelen. Het uiten van gevoel en het daadwerkelijk benoemen hiervan gaat beter af dan vóór die tijd. Je persoonlijke kracht en uitstraling is sterker geworden, mensen krijgen dat terug als feedback van hun omgeving. “Cliënten zeggen vaak dat het hun leven écht veranderd heeft

Loopbaanontwikkeling